Onze akkerbouw

DUURZAAM LAND BEWERKEN

De Meerhof omvat 180 ha akkerbouw 1 op 6 rotatieteelt. Daarvan wordt 70 ha grond gepacht van de Gemeente Dronten, het oorspronkelijke bedrijf van de ouders van Aard en ook het 'startbedrijf' van Aard en Greeke samen. Door de akkerbouw op deze gronden weten zij precies welke teelt en niet geschikt is voor een goed rendement. Gebleken is dat door 1 op 4 rotatieteelt geen stijging van de opbrengsten mogelijk was. Door de verhuizing naar het ‘nieuwe’ bedrijf aan de Rendierweg kon wel 1 op 6 rotatieteelt worden toegepast waardoor de grond verbeterde, de opbrengsten stegen en er meer rust kwam in het bedrijf. Bovendien Heeft het gezorgd voor meer continuïteit en een hogere kwaliteit van de producten. Een duidelijk verschil ten opzichte van de oorspronkelijke 70 ha.

 

ROTATIETEELT

In de landbouw worden op de percelen grond verschillende verschillende na elkaar geteeld om bodem-ziekten te voorkomen. Pas na enkele jaren komt hetzelfde gewas weer op het perceel terug. Veel gewassen hebben last van bodemziekten, die veroorzaakt worden door aaltjes, schimmels en insecten. Aardappels bijvoorbeeld hebben last van bodemmoeheid veroorzaakt door aaltjes. Erwten hebben na tuinboonteelt last van fusarium-voetziekte en bieten na gras last van emelten.

De rotatieteelt is ook belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid. Het ene gewas is een betere voorvrucht dan het andere, omdat bepaalde stoffen in de grond achterblijven of minder worden gebruikt. Zo laten vlinderbloemigen stikstof in de bodem achter. Diepwortelende gewassen verbeteren de bodemstructuur en gewassen die snel de grond bedekken werken onkruidonderdrukkend. Ook prei laat een goede bodemstructuur achter.

 

In een schema voor een goede rotatieteelt worden de gewassen in groepen ingedeeld, de volgorde van de verschillende gewassen vastgelegd en de cyclus bepaald. In een groep zitten de gewassen die vatbaar zijn voor dezelfde ziekten, zoals granen. 

De Meerhof teelt consumptieaardappelen, winterpenen, rode en gele uien en wintertarwe. Door de overstap naar 1 op 6 rotatieteelt in 2013 is het suikerbieten quotum verkocht.

 

LANDELIJKE TREND

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een daling van de teelt van suikerbieten, consumptie-aardappelen, zomertarwe en maïs. De teelt van pootaardappelen, wintertarwe en -gerst en zaaiuien neemt daarentegen toe. 

 

 

 

ONZE GEWASSEN
CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Een goede teelt begint met gezond en gecertificeerd pootgoed en daarmee de zekerheid dat deze gecontroleerd is op virussen en bacteriën. Bij aflevering wordt de partij opnieuw gecontroleerd. Er zijn veel soorten bacteriën die er voor kunnen zorgen dat de de aardappeloogst in klasse...  Lees verder >

 WINTERPENEN

De winterpenen op de De Meerhof worden geteeld op een bouwplan van 1 op 6, meestal na de tarwe of aardappelen. De Flakkeese en Berlikumer winterpenen zijn ‘stompe’ rassen. De Berlikumer is lekkerder, de Flakkeese kan langer worden bewaard. Het vochtgehalte van de grond is voor de...  Lees verder >

 RODE EN GELE UIEN

De teelt van rode en gele zaaiuien op De Meerhof betreft alleen het eerste jaar van de ui, meestal na de oogst van wintertarwe. De opbrengst wordt met name bepaald door de gezaaide hoeveelheid en de groeiomstandigheden. De gele ui is de meest verkochte, bekendste een ook meest...  Lees verder > WINTERTARWE

Wintertarwe heeft een koude periode nodig waardoor de plant in rust gaat. Bij warmer weer begint het te groeien en kan dan al met een week boven de grond staan en ziet er dan uit als gras. De tarwe stoelt uit, er groeien dan meerdere stengels uit 1 zaadje. De tarwe wordt ongeveer 70 cm hoog...  Lees verder > DAAR ZIJN WIJ NU MEE BEZIG:

De bloesem wordt gesproeid om schade door nachtvorst tegen te gaan.

 Voorjaar. De voorbereidingen voor het planten en zaaien zijn in volle gang. 

ZO KUNT U ONS BEREIKEN:

V.O.F. De Meerhof

Akkerbouw- en Fruitteeltbedrijf 

 

Rendierweg 38, 8251 PD Dronten

0321 38 00 31

info@demeerhof.nl

 

Greeke Robaard - Naber

06 22 48 65 29

greeke@demeerhof.nl

 

Aard Robaard

06 51 39 24 67

aard@demeerhof.nl


© Copyright: De Meerhof 2020 | Design: WIM design  |  Disclaimer >  |