Aard Robaard

Oud-Bestuurslid en mede-oprichter Stichting Veldleeuwerik

 

‘Ik zie het als een soort rentmeesterschap. Ik ben de tweede generatie die hier boert en ik zie het als mijn plicht dat ook de generaties na mij op een gezonde manier kunnen ondernemen'.


Overname Koelhuis Dronten

Op basis van kennis en ervaring en natuurlijk door de enorme ondernemerszin is eind 2015 Koelhuis Dronten overgenomen. Een 45 jaar oud, zeer professioneel bedrijf, op een steenworp afstand van De Meerhof. 2 gebouwen bestaande uit 72 cellen met een gezamenlijke capaciteit van 10 miljoen kg..., uitermate geschikt voor de opslag en ULO- en DCS-bewaring van appels en peren maar ook voor producten zoals penen, uien, bieslook, pastinaak, kool, aardbeienplanten, bomen etc.

De Meerhof

HISTORIE

Sinds 2003 zijn Aard en Greeke Robaard de eigenaren van De Meerhof aan de Rendierweg in Dronten.

Na de eerste start, de overname van het oorspronkelijke en ouderlijk bedrijf van Aard aan de andere kant van de Dronterringweg in 2000, werd die locatie verkocht aan de gemeente Dronten ter uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Op dit moment wordt deze landbouwgrond nog steeds bewerkt en maakt daarmee deel uit van de 200 hectare landbouwgronden van De Meerhof. Deze kleigronden zijn 35 tot 40% afslibbaar.  

 

BEDRIJFSOMVANG

De Meerhof omvat 90 ha akkerbouw (eigendom), 90 ha akkerbouw (pacht) en 20 ha perenteelt. Op de oude locatie was al duidelijk geworden dat 1 op 4 rotatieteelt niet goed was voor de grond. Er was geen stijging van de opbrengsten in tegenstelling tot de kosten. Door de verhuizing naar het ‘nieuwe’ bedrijf aan de Rendierweg werd het mogelijk om alle akkergronden van De Meerhof 1 op 6 rotatieteelt toe te passen waardoor de grond verbeterde, de opbrengsten stegen en er meer rust kwam in het bedrijf. Bovendien zorgde het voor meer continuïteit en een hogere kwaliteit van de producten.

 

DE TEELT

De teelt op de verschillende gronden ziet er op dit moment als volgt uit:

 

Akkerbouw: 180 ha

• 30 ha consumptieaardappelen

• 30 ha winterpeen

• 30 ha rode en gele uien

• 90 ha wintertarwe

 

Fruitteelt: 20 ha

• Perenteelt

VISIE 

Om als landbouwer een gezond toekomstperspectief te creëren zijn de zorg voor de bodem en een optimale groei van het grootste belang. Niet alleen veel vragen van de bodem maar ook veel terug geven. Daarbij speelt de wijze van rotatieteelt een grote rol maar ook innovatief zijn in alle overige facetten zoals: minimaliseren van meststoffen, gebruik maken van reststromen, een vrije verkoop van producten, geen vaste contracten etc. en ook besparende factoren zoals het hebben van een eigen bewaarschuur en reductie van de energiekosten.   

 

DUURZAAM TELEN

Al deze aspecten zijn door De Meerhof vastgelegd in een duurzaamheidsplan. Een plan ontwikkelt vanuit de gedachte van de Stichting Veldleeuwerik. De Stichting bestaat uit akkerbouwers en afnemers die samen ketenbreed meerwaarde willen creëren voor hun duurzame producten. Vanuit de teler vanaf het boerenerf en met afnemers zonder opgelegde normen. Daardoor ontstaat er een betere kwaliteit en dus een hogere prijs. 

 

WERKWIJZE

Naast Aard en Greeke werken er op De Meerhof 2 ZZP-ers. Door deze extra mankracht kan Aard zich meer met management en afzet bezig houden. Doordat de producten via vrije verkoop worden verkocht vraagt met name de handel veel tijd, het optimaal vermarkten van de producten. Het krijgen van de juiste prijs betekent het continu volgen van de actuele handelsprijzen, het inwinnen van juiste informatie en het onderhouden van het netwerk. Een spanningsveld welke bij Aard zorgt voor een extra dimensie.

 

CERTIFICERING GLOBALG.A.P.

De Meerhof beschikt over het GLOBALG.A.P. certificaat, een garantie voor voedselveiligheidsaspecten in het productieproces. Zonder geldig certificaat mag er veelal niet geleverd worden.

Het certificatieschema bevat eisen ten aanzien van:

• Het aantoonbaar maken van juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;  

• Het aantoonbaar maken van het juist omgaan met meststoffen; 

• Het aantoonbaar maken van preventief onderhoud en schoonmaak;

• Bedrijfshygiëne; 

• Het aantoonbaar maken van goede agrarische praktijk.


CERTIFICERINGEN:DAAR ZIJN WIJ NU MEE BEZIG:

De bloesem wordt gesproeid om schade door nachtvorst tegen te gaan.

 Voorjaar. De voorbereidingen voor het planten en zaaien zijn in volle gang. 

ZO KUNT U ONS BEREIKEN:

V.O.F. De Meerhof

Akkerbouw- en Fruitteeltbedrijf 

 

Rendierweg 38, 8251 PD Dronten

0321 38 00 31

info@demeerhof.nl

 

Greeke Robaard - Naber

06 22 48 65 29

greeke@demeerhof.nl

 

Aard Robaard

06 51 39 24 67

aard@demeerhof.nl


© Copyright: De Meerhof 2020 | Design: WIM design  |  Disclaimer >  |