Disclaimer www.demeerhof.nl

V.O.F. De Meerhof hierna te noemen De Meerhof, verleent u hierbij toegang tot www.demeerhof.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en video's. De Meerhof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie www.demeerhof.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Meerhof spant zich in om de inhoud van www.demeerhof.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.demeerhof.nl omschreven diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van De Meerhof.

In het bijzonder zijn alle teksten op www.demeerhof.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.demeerhof.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Meerhof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website liggen bij De Meerhof.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Meerhof behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.demeerhof.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Deze disclaimer is gegenereerd via de ICTRecht-disclaimergenerator.


DAAR ZIJN WIJ NU MEE BEZIG:

De bloesem wordt gesproeid om schade door nachtvorst tegen te gaan.

 Voorjaar. De voorbereidingen voor het planten en zaaien zijn in volle gang. 

ZO KUNT U ONS BEREIKEN:

V.O.F. De Meerhof

Akkerbouw- en Fruitteeltbedrijf 

 

Rendierweg 38, 8251 PD Dronten

0321 38 00 31

info@demeerhof.nl

 

Greeke Robaard - Naber

06 22 48 65 29

greeke@demeerhof.nl

 

Aard Robaard

06 51 39 24 67

aard@demeerhof.nl


© Copyright: De Meerhof 2020 | Design: WIM design  |  Disclaimer >  |